15 Januari, 2013

Tempat yang paling utama dan yang paling rendah

Yesus melihat ada tamu-tamu yang memilih
tempat-tempat yang paling baik.
Sebab itu Ia memberikan ajaran ini kepada mereka semua.

"Apabila kalian diundang ke pesta kawin,
janganlah pergi duduk di kursi kehormatan.
Sebab jangan-jangan seorang lain
yang lebih penting daripadamu telah diundang juga,
sehingga tuan rumah yang sudah mengundang kalian berdua itu,
terpaksa datang kepadamu dan berkata,
'Maaf, tempat ini telah disediakan untuk tamu itu.'
Maka dengan sangat malu engkau terpaksa duduk
di tempat yang paling belakang.

Sebab itu, apabila kalian diundang,
pilihlah tempat yang paling belakang,
supaya tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu,
'Kawan, mari duduk di tempat yang lebih baik.'
Dengan demikian kalian dihormati di depan semua tamu yang lain.
Sebab setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan,
tetapi yang merendahkan diri akan ditinggikan."

Tidak ada komentar: